Utregning av gevinst til eksempelkampen "Hellas vs Norge"

Hvilke ulike scenarier har vi ved Matched Betting?

La oss se på de ulike utfallene av Hellas – Norge som jeg har brukt som jeg har brukt som eksempel i  “Matched Betting – Trinn for trinn”. Uansett om Hellas vinner, taper eller spiller uavgjort ender vi med et lite tap på ca. 88 kr.

Men hele poenget med Matched Betting er at vi nå har fått bonusen på 2.000 kr. Dette er gevinsten vår. Om vi kan ta ut gevinsten med en gang eller om vi må omsette bonusen, avhenger av hva resultatet i kampen blir.

Utregning av gevinst lag
Utregning av gevinst scenario

Scenario 1: Hellas vinner.

Dersom Hellas vinner har du nå vunnet 10 400 kr på Coolbet-kontoen din, mens du har tapt innsatsen din på 10 487 kr hos BetInAsia.

Gevinst10 400 kr hos Coolbet og et tap10 487 kr hos BetInAsia. 10 400 kr er altså «flyttet over» fra BetInAsia til Coolbet.

I Scenario 1 kan du enda ikke ta ut bonuspengene før omsetningskravet – som nevnt tidligere – er fullført. Her må vi nå plassere ytterligere spill på samme måte som ovenfor før vi kan ta ut pengene våre. Et viktig moment her er å passe på at man har nok tilgjengelige midler til å plassere ytterligere motspill hos BetInAsia dersom man havner i Scenario 1. Siden vi nå har spilt for 4 000 kr må vi plassere ytterligere to spill á 4 000 kr for å fullføre omsetningskravet på «6 ganger bonus» (som er 12 000 kr) før vi kan ta ut pengene. 3 spill  på 4 000 blir 12 000 og omsetningskrav er da fullført.

Dersom vi antar at vi taper en tilsvarende sum på de to resterende spillene (87,98 kr), så blir total gevinst på Scenario 1 på 2 000 – (87,98 x 3) = 1 736,05 kr.

Scenario 2: Hellas taper eller kampen ender uavgjort.

Dersom Hellas taper eller kampen ender uavgjort har du nå 0 kr på Coolbet-kontoen din, mens du har gevinst på 3 912,02 kr hos BetInAsia.

Gevinst3 912 kr hos BetInAsia og et tap på 4 000 kr hos Coolbet. 3 912 kr fra Coolbet er altså «flyttet over» til BetInAsia.

 

Ettersom kun 2 000 kr av disse pengene var dine i utgangspunktet – de resterende 2 000 var bonuspenger – så sitter du igjen med en gevinst på 2 000 kr – 87,98 kr = 1.912,02 kr som nå er dine penger!

Oppsummering – hva er best av scenario 1 og 2?

Her er en oppsummering av hva de ulike utfallene gir oss i gevinst. Som du sikkert ser så er det mest gunstig å havne i Scenario 2 – både med tanke på tid (kun ett spill, slipper omsetningskrav), og også med tanke på gevinst (man mister alltid litt under omsetning).

For å prøve å havne i Scenario 2 så ofte som mulig, så pleier vi å spille på spill med en odds som ligger på rundt 3.00. Sannsynligheten for at det vinner hos BetInAsia er da større, og man slipper å fullføre omsetningskravene. Ulempen er at det krever litt mer midler hos BetInAsia for å dekke motspillene. Her er et eksempel med 3.00 i odds og et med 5 i odds, med samme innsats (4 000 kr) som i eksempelet over. Under “stake” så ser du hvor mye du trenger hos BetInAsia for å dekke de enkelte spillene. Høy odds hos bookmaker krever altså mer midler hos BetInAsia for å dekke.

Dutching kalk 3 i odds
Dutching kalk 5 i odds