Betingelser og vilkår

Takk for at du besøker vår nettside. Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye, de angir vilkårene for bruk av vår nettside (domenene www.sofapenger.com) (”Nettsiden”) enten du er gjest eller registrert bruker. Ved å besøke og/eller bruke Nettsiden, bekrefter du at du godtar du å bli bundet av Brukervilkårene, samt at du vil følge de. Dersom du ikke godtar Brukervilkårene, vennligst ikke benytt Nettsiden.

 1. Generelle vilkår

1.1.     Brukervilkårene gjelder enhver bruk av Nettsiden.

 1. Tilgang til Nettsiden

2.1.     Tilgang til Nettsiden gis på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til, uavhengig av årsak og til enhver tid, å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på Nettsiden, uten varsel til deg. Vi vil ikke på noe grunnlag være ansvarlige dersom Nettsiden på et gitt tidspunkt eller i en periode er utilgjengelig.

2.2.     Fra tid til annen, vil vi kunne reservere tilgangen til visse deler av Nettstedet for brukere som har registrert seg hos oss.

2.3    Hvis du jobber i/for/med et bettingselskap/kasino, eller noen i din familie/nær omkrets jobber i/for/med et bettingselskap/kasino kan du ikke bruke Nettsiden.

 1. Tillit til informasjon som fremkommer på sidene

3.1.     Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på Nettsiden er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen, men vi gir ingen garantier, betingelser eller inneståelser (uttalt eller stilltiende) med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen. Vi frasier oss ansvaret for ethvert direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av Nettsiden, herunder enhver handling foretatt i tillit til informasjon som har der fremkommet.

3.2.     Vi garanterer ikke at nettstedet vårt, eller noe av innholdet, enten det er gratis eller betalt, er 100% nøyaktig og fritt for feil. Det er ditt eget ansvar å sørge for at det du leser og handler etter er riktig og fritt for feil.

3.3.     Vi kan endre innholdet på nettstedet vårt når som helst. Selv om vi vil strebe etter å rette opp feil eller feil, er vi ikke forpliktet til å gjøre det, og ansvaret for å sjekke feil ligger fortsatt på deg som bruker. Vi vil ikke bli holdt ansvarlig for tap, enten det er økonomisk, emosjonelt, fysisk eller annet, som du gjør som et resultat av feil (utdatert, faktisk feil, grammatisk ukorrekt eller på annen måte) innhold på nettstedet vårt.

3.4.     Vi har ikke noe ansvar av noe slag for brukerfeil som resulterer i innhold på nettstedet vårt, enten feil er inkludert eller på annen måte.

 1. Bookmaker-kontoer

4.1    Med matched betting, arbitrage-spilling, «vipping», «bonus hunting», eller tilsvarende, vil du sannsynligvis på et tidspunkt få bookmakerkontoene dine begrenset/limitert eller stengt. Nettsiden har på ingen måte noe ansvar for dette og vil ikke under noen omstendigheter påta seg ansvar for tap eller stenging av konti av noen grunn.

 1. Retningslinjer for immaterielle rettigheter

5.1.     Vi er eier og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet Nettsiden, herunder materiale som er publisert der. Alt materialet er beskyttet av opphavsrettslig- og varemerkerettslig lovgivning samt traktater rundt om i verden. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter.

5.2.     Du må ikke krenke immaterielle rettigheter knyttet til design eller merking av produktene som markedsføres på Nettsiden, med mindre du har fått forutgående skriftlig godkjennelse eller lisens fra oss eller våre lisensgivere.

5.3.     Du har anledning til å laste ned, og skrive ut, utdrag fra Nettsiden til eget, ikke-kommersielt bruk. Enhver annen bruk av Nettsiden, herunder gjengivelse, endring, distribuering, overføring, republisering, fremvisning eller presentasjon av innholdet på Nettsiden, er strengt forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra Sofapenger.

5.4.     Du har ikke adgang til å lage og/eller publisere din egen database som inneholder betydelig mengder av innhold fra Nettsiden, uten foregående skriftlig samtykke fra Sofapenger.

 1. Regler for bruk av innhold

6.1.     Du har ikke adgang til å benytte innhold fra Nettsiden til kommersiell bruk uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Sofapenger og du plikter å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger og lisenser på Nettsiden.

 1. Virus, hacking, og andre overtredelser 

7.1.     Du må ikke misbruke Nettsiden ved å introdusere virus, trojanere, dataormer, logiske bomber, ødelagte data eller annet skadelig eller teknologisk ødeleggende materiale. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til Nettsiden, serveren hvor Nettsiden er lagret eller annen server, datamaskin eller database tilknyttet Nettsiden. Du må ikke utsette Nettsiden for såkalt ”denial-of-service” angrep eller ”distributed denial-of-service” angrep.

7.2.     Ved brudd på klausul 7.1 begår en lovovertredelse. Vi vil anmelde enhver slik overtredelse til rett håndhevingsorgan og vi vil samarbeide med disse gjennom å avsløre din identitet.

7.3.     Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et ”denial-of-service” angrep, virus eller annet teknologisk ødeleggende materiale som overføres til datautstyr, dataprogrammer, data eller annet beskyttet materiale som følge av din bruk av Nettsiden, herunder nedlasting av materiale fra Nettsiden eller andre nettsider linket til den.

 1. Linker til Nettsiden

8.1.     Du kan opprette linker til vår hjemmeside, forutsatt at du gjør dette på en ordentlig og lovlig måte som ikke skader eller utnytter vårt rykte. Slik linking må skje i overensstemmelse med våre retningslinjer for immaterielle rettigheter som er angitt ovenfor i klausul 5. Du må ikke opprette en link på en slik måte at det gis inntrykk av en forbindelse, godkjennelse eller bekreftelse fra vår side, hvor en slik ikke eksisterer. Du har ikke adgang til å foreta linking hvor din nettside inneholder informasjon som er smakløs, provoserende, kontroversiell eller krenker immaterielle rettigheter eller andre personers rettigheter, eller som på annet vis ikke er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

8.2.     Du må ikke opprette en link fra en nettside som du selv ikke er eier av.

8.3.     Det må ikke foreta ”framing” av Nettsiden til andre nettsider.

8.4.     Du må ikke opprette en link til en annen del av Nettsiden enn til hjemmesiden.

8.5.     Vi forbeholder oss retten til, uavhengig av grunn og til enhver tid, å trekke tilbake en tillatelse til å opprette linker, uten forutgående varsel til deg.

 1. Linker fra Nettsiden

9.1.     Dersom Nettsiden har linker til andre nettsider og ressurser tilbudt av tredjeparter, er disse linkene kun for informasjonsformål. En link til en annen nettside innebærer ikke, og ikke gir uttrykk for, vår godkjennelse av denne utgiveren, produktene eller tjenestene. Vi har ingen kontroll over innholdet på de aktuelle sidene, og er ikke ansvarlig for disse. Vi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av din bruk av sidene, eller handlinger foretatt i tillit til innholdet på disse sidene.

9.2    Nettsiden benytter seg av affiliate-links. Les om bruk av våre affiliate-links her.

 1. Endringer på Nettsiden

10.1.     Konsernet forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer av Nettsiden, retningslinjer og disse Brukervilkårene, uavhengig av årsak. Du plikter å overholde de til enhver tid gjeldende Brukervilkår for Nettsiden. Du bør fra tid til annen undersøke Nettsiden for å gjøre deg kjent med de gjeldende Brukervilkår.

 1. Skadesløsholdelse

11.1.     Du godtar å holde Konsernet skadesløs for enhver rettsforfølgelse rettet mot det, i den grad slik rettsforfølgelse oppstår som følge av din bruk av Nettsiden i strid med Brukervilkårene. Dette omfatter også retningslinjene for immaterielle rettigheter (som angitt over i klausul 5), eller ethvert annet krav med påstand om krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter, eller påstand om ærekrenkelse som følge av din bruk av Nettsiden, herunder informasjon du legger inn på Nettsiden.

 1. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

12.1.     Du aksepterer at tilgangen til Nettsiden, herunder innholdet, tilbys vederlagsfritt. Konsernet er ikke ansvarlig overfor deg eller andre, for tap eller skade av hvilken som helst art, som kan oppstå som følge av uautorisert bruk av Nettsiden herunder bruk av informasjon fra derfra.

12.2.     Nettsiden er ment for bruk i EU/EØS. Konsernet innestår ikke for at produkter referert til på Nettsiden er egnet til bruk, eller tilgjengelig, utenfor EU/EØS. De som benytter siden utenfor EU/EØS er selv ansvarlige for overholdelse av nasjonale lover i den grad slike kommer til anvendelse.

12.3.     Ved bruk av Nettsiden, godtar du disse Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene som er definert av Sofapenger Konsernet forbeholder seg retten til å endre Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene og vil publisere en melding på Nettsiden når dette skjer.

12.4.     Konsernet begrenser og innskrenker ikke sitt ansvar for svikaktige handlinger, dødsfall eller personskade som måtte oppstå ved uaktsom opptreden av Konsernet, dets styremedlemmer, ansatte, samarbeidspartnere, andre representanter for Konsernet, eller annet ansvar som ikke kan fraskrives ved lov.

12.5.     Konsernet vil gjøre sitt ytterste for å sikre at Nettsiden er fullt operasjonell. Internetts natur gjør imidlertid at Konsernet ikke kan garantere at Nettsiden er uten forsinkelser, avbrudd eller feil.

 1. Avkall 

13.1.     Dersom du bryter disse Brukervilkårene og vi ikke foretar oss noe, vil vi fremdeles ha våre rettigheter og rettsmidler i behold for enhver annen situasjon hvor du misligholder Brukervilkårene.

 1. Generelt

14.1.     Dersom noen av Brukervilkårene ansees å være ugyldige, falt bort eller av en annen grunn ikke kan håndheves, skal dette vilkåret anses adskilt fra de øvrige, og skal således ikke påvirke gyldigheten og håndhevingsadgangen for de gjenværende vilkårene.

14.2.     Nettsiden tilbys ”som den er”. Konsernet gir ingen garantier eller inneståelser av noe slag, i den utstrekning det er tillatt i henhold til lov. Konsernet garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten av Nettsiden eller informasjon eller innhold på denne, herunder at den er fri for feil og virus.

 1. Cookies/informasjonskapsler

15.1. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Slike informasjonskapsler innhenter blant annet informasjon om nettleser, oppløsning, operativsystem hos brukerne, samt informasjon om hvorvidt brukeren er pålogget eller ikke. Formålet med dette er å gjøre din bruk av tjenesten raskere og bedre. Ved å endre innstillingene på din datamaskin kan du forhindre bruk av informasjonskapsler, men du vil da kunne oppleve at ikke alle funksjoner på nettstedet vil fungere. Bruker kan også slette informasjonskapslene på maskinen sin manuelt etter å ha besøkt et nettsted. Loven om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer brukere av nettsiden om vår bruk av informasjonskapsler.

15.2. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på Nettsiden. Google Analytics lagrer et overordnet bilde av hvordan brukerne benytter nettstedet vårt. Google Analytics bruker informasjonskapsler til å hente inn informasjon anonymt om hvordan besøkende benytter nettstedet. Eksempler på informasjon som blir lagret er antall sidevisninger, hvordan de besøkende fant nettstedet, og antall besøk osv. Hensikten er å hjelpe oss til å øke brukervennligheten på nettstedet. Informasjonen som blir opprettet under besøket ditt blir videresendt og lagret hos Google Inc. IP-adresser blir lagret, men kan ikke bli skilt ut enkeltvis. Google kan overføre den innsamlede informasjonen til tredjepart hvis det er et rettslig grunnlag for det, eller der tredjepart prosesserer informasjonen på Googles vegne. Google kan ikke koble IP-adresser til andre data Google besitter.

 1. Tredjeparts informasjonskapsler

16.1. Vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over informasjonskapslene som kan legges til nettleser/PC/enhet ved å besøke tredjeparter som kan være er lenket til fra Nettstedet. Hvis du har spesifikke spørsmål angående tredjeparts informasjonskapsler, må du kontakte tredjepartene det gjelder.

16.2. Du kan blokkere informasjonskapsler i innstillinger i nettleser. Dersom du blokkerer informasjonskapsler kan brukervennligheten til Nettstedet påvirkes. Det anbefales at du ikke bruker Nettstedet hvis du ikke er komfortabel med våre retningslinjer for informasjonskapsler. 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål vedrørende innholdet på Nettsiden, vennligst kontakt oss på: kontakt@sofapenger.com